Wednesday, February 1, 2017

Dalam Sebuah Kesempatan

Rasulullah : "Siapa di antara kalian yg pagi ini sedang berpuasa ?"
Abu Bakr.  : "Saya"
Rasulullah : "Siapa di antara kalian yg hari ini telah mengantarkan jenazah?"
Abu Bakr.  : "Saya"
Rasulullah : "Siapa di antara kalian yg hari ini telah memberi makan orang miskin?"
Abu Bakr.  : "Saya"
Rasulullah : "Siapa di antara kalian yg hari ini telah menjenguk orang sakit?"
Abu Bakr.  : "Saya"
Rasulullah : "Tidaklah semua itu ada pada seseorang, kecuali dia pasti akan masuk surga"

(Semoga menjadi pelajaran)

No comments:

Post a Comment